NOVINKA PRO TENTO MĚSÍC
Agentura / služby
Hlavním cílem naší činnosti je plnohodnotně pokrýt poptávku po reklamní a tiskové produkci. Pro tyto oblasti hledáme řešení, která sestavujeme ve funkční celky, které vyhoví vašim požadavkům. Nabídka služeb a výrobní technologie jsou proto neustále aktualizované a tak dlouhodobě nabízíme kvalitní tiskovou a reklamní produkci pod zastřešením kreativního grafického studia.
Probíhající procesy jsou navrženy tak, aby na sebe vzájemně plynule navazovaly a proto jsme schopni plnit požadavky našich klientů v krátkých dodacích lhůtách.
Rozšiřování technologické základny otevřelo další možnosti v nabídce služeb a hotových produktů, jako jsou brandované reklamní předměty, POS prvky, textilní doplňky, polepy a instalace, exteriérové i interiérové navigační prvky, a další. Nabízíme servis pro dekoraci interiérů od návrhu, přes výrobu zakázkových dekoračních tapet, obrazů a grafik až po jejich finální instalaci.
. . .
Reference
Polep vozu Škoda Fabia - velkoploťný tisk s tvarovým oøezem. ZakåzkovÊ tapety pro pokoje hotelu Mosaic House. Polep prodejního pultu v holeťovickÊ prodejnÏ Alza.cz. Polep vozu s pouŞitím reflexních fólií. Promo polep starÊho dobrÊho brouka. Reklamní polep kombinace øezanÊ grafiky a velkoploťnÊho tisku s tvarovým oøezem. Fotoobrazy pro apartmåny MOOo. PotisknutÊ plåtno vypnutÊ do råmu. Dekorace stÏn pro apartmåny MOOo. Øezanå grafika ze speciålní fólie. Dekorace lustru a obraz pro apartmåny MOOo. Dekorace interiÊru prodejny. ZakåzkovÊ tapety, vynil s laminací a prvky s efektem pískovanÊho skla. Stuha pro slavnostní otevøení prodejny. Polep vozu pro Music Club La Loca. Zakåzkovå tapeta pro hotel AARON. Dekoraèní tablo pro hotel AARON. 3D nåpis pro projekt bytovÊho domu. Hurå na stÏnu. Tisk do propagaèní expozice. Exkluzivní vizitky se zlatotiskem a parciålním lakem. Tisk a polep propagaèních prvkÚ. Tisk a polep propagaèních prvkÚ. 3D logo pro veletrŞní expozici. Imitace leptÚ historických skel. Reklamní výstrèka vèetnÏ výroby konstrukce. Dekoraèní a zåroveò bezpeènostní polepy sklenÏných p?íèek. Zakåzkovå tapeta pro hotelový pokoj. Zakåzkovå tapeta pro hotelový pokoj. Polepy podest schodiťtÏ v hotelu Golf. Dodåvka 3D oznaèení hal pro projekt VråŞ. Polepky prodejních koťíkÚ. 3D loga ve spoleèných prostorech kancelåøskÊ budovy. ZakåzkovÊ polepy èel postelí pro hotelovÊ pokoje. Funkèní a zåroveò dekoraèní polep sklenÏných panelÚ schodiťte. Branding Segway pro tour operåtora. Výroba a instalace mesh poutaèÚ. Potisk trièek pro personål pivovarskÊ restaurace. Branding interiÊru podle zadåní. Informaèní tablo do recepce - výroba a instalace. Nåvrh a grafickÊ zpracovåní letåkÚ. Sazba mÏsíèníku Model Hobby magazín. Sazba mÏsíèníku Model Hobby magazín. Polep vozu Mini Cooper. Celopolep vozu Ford Transit. SvÏtelný panel 6x1 m Pouta? na st?eťe budovy.
. . .
Grafické studio
Kombinací zkušeností v oboru, kvalitního technického zázemí a kreativního myšlení nabízíme služby grafického studia pro širokou cílovou skupinu. Vytváříme účelové, ale také kreativní grafické návrhy podle představ našich klientů, tak aby byly v konceptu funkční. Občasný experiment může do zaběhnutých standardů přinést nové nečekané možnosti, nebojíme se zkoušet nové věci.
Navážeme na již existující firemní styl nebo připravíme jeho update. Jsme schopni připravit návrhy vizitek, letáků, inzerce, polepů a také náročnější publikace a katalogy.
Činnost grafického studia přímo navazuje na širokou technologickou základnu pro výrobu reklam a tisk. Zajištujeme tak služby na klíč, od počátečního návrhu přes finální zpracování grafických návrhů a koncového výstupu, až po finální realizaci včetně polepu nebo instalace. Celý proces je tak pod kontrolou zkušených profesionálů.
. . .
Technologie
Konica Minolta bizhub C6000PRO
Tisk na formát SRA3 a max. gramហ300 gm s možností duplexního tisku a tisku na strukturované papíry. Maximální potisknutelnou plochou je 322x447 mm a pro bannery 322x1190 mm. Potiskujeme lesklé a matné křídové papíry, výstup je srovnatelný s technologií ofsetového tisku a to v nákladech již od 1 kusu.
Dokončovací technologie pro digitální tisk
- řezačka B1 ADAST
- řezačka EBA 435 M
- laminátor LamiRoll 330 Set
- rýhovací a perforovací stroj
- kroužková vazba
- vazba V1 Plockmatic
- vazba V2 lepená
- kalendářová vazba
- zakulacovač rohu
- výsekový stroj
MUTOH ValueJet 1614
Tisková technologie s novým typem tisku i2, který využívá typ ve" vlnkách" a tím eliminuje viditelnost pruhů, vytvořených pojezdem tiskové hlavy. Plotter umožňuje tisk ve vysoké fotokvalitě 1440DPI při tiskové šíři 1630 mm.
Laminátor Roll Lam 160W
Rolový laminátor s možností předehřevu válců a šíří 160 cm. Svou šíří koresponduje s šírí tiskového plotteru a umožní tak zalaminovat tisky jakékoliv tisky. Předehřev válců do 60oC zaručí brilantní výstupy ihned po průjezdu. Možnost kašírování samolepících fólií na deskové materiály do tl. 30 mm.
Summa Cut D120R
Řezací plotter s aktivní šíří 126 cm a možností optického tvarového ořezu. Tuto funkci lze použít v kombinaci s technologií velkoplošného tisku nebo malonákladovým digitálním tiskem, nejen pro přesný výřez tisknutých samolepek.
. . .
Tiskárna
Zpracování tiskových zakázek na klíč. Nabízíme výrobní kapacity pro digitální tisk, velkoplošný tisk se základnou dokončovacích technologií pro laminace, lakování, vazby, výsek a další kompletaci. Pozadu nezůstává ani kvalitní sítotisk a ofsetový tisk pro objemné zakázky. Technologické zázemí digitálního tisku v řadě production series je pravidelně servisováno, proto můžete očekávat výstupy ve vysoké kvalitě, srovnatelné s ofsetovým tiskem. Potiskujeme křídové papíry.
Skladové zásoby běžných materiálů a papíru vyhoví požadavkům většiny zakázek a proto zaručujeme krátké dodací termíny. Zajišujeme dopravu a další typy distribuce.
Nabízíme širokou škálu potiskovaných papírů a materiálů. Vyžádejte si vzorníky pro digitální a velkoplošný tisk nebo nabídku materiálů pro další tiskové technologie, jako jsou speciální typy papíru, fólie, propisovací sety, atd.
. . .
Kontakt
tiskárna v Praze
Reklamní a grafické studio
STGA s.r.o.
Sokolovská 961/260
190 00 Praha 9
tel.: +420 774 94 91 94
Po-Pá: 9:00-17:00
e-mail: info@stga.cz
kde tisknout v Praze
Fakturační údaje
STGA s.r.o.
U skládky 1694/2
190 00 Praha 9
IČ: 04417151
DIČ: CZ04417151
Fakturační údaje
STGA s.r.o.
U skládky 1694/2
190 00 Praha 9
IČ: 04417151
DIČ: CZ04417151
Chystáte se k nám?

Využít můžete MHD stanice metra Českomoravská na trase B, tramvají č. 16 stanice Divadlo Gong. Parkovat lze ve dvoře objektu nebo v přilehlém okolí, pozor však na "modré zóny".
. . .
Rychlý kontakt
Sokolovská 961/260
190 00 Praha 9
tel.: +420 774 94 91 94
e-mail: info@studiotesa.cz         Obchodní podmínky         Zásady ochrany osobních údajů
Rychlý dotaz
Vaše jméno
Vᚠe-mail
Vᚠdotaz
Používáním webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací naleznete zde.    
Souhlasím
.